Xin

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 30, 2018

Xin-cho và thị trường
Cảm nhận cá nhân về hội nghị hôm qua nhé. Các doanh nghiệp đều tranh thủ xin, chứ không thể hiện rõ tư duy thị trường, điều duy nhất – theo tôi – sẽ giúp họ và cả nền kinh tế phát triển.
Một ông xin được giao xây dựng chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Một đại gia xin bảo lãnh tỷ giá khi tiết lộ có thể vay được vài tỷ đô xây quốc lộ. Doanh nghiệp khác xin giải cứu lợn. Một nữ doanh nhân xin quan tâm sữa học đường. Một doanh nghiệp xin quỹ phát triển du lịch. Tóm lại, là mình chỉ nhớ về chuyện “xin” này.
Nổi bật nhất có một DN có đề cập đến chuyện nhà nước và thị trường: “Khi Nhà nước khó khăn, cái gì doanh nghiệp đầu tư được thì Nhà nước thôi. Cứ lấy tiền Nhà nước ra làm thì thất thoát càng cao, lợi ích nhóm càng lớn”. Vị này nhận được nhiều vỗ tay nhất.
Trong khi đó, tôi thấy tư duy thị trường của đại diện nhà nước lại cao hơn doanh nghiệp. VD, anh Chung Hà Nội đề nghị hạn chế các phương thức đặt hàng dịch vụ công ích, tiến tới chuyển đổi toàn bộ sang cơ chế đấu thầu và chuyển toàn bộ các doanh nghiệp công ích sang cơ chế doanh nghiệp tư nhân. Anh cũng đề nghị những dnnn nào nhà nước không cần nắm giữ thì cổ phần hóa 100%, không nắm giữ lại tỉ lệ phần trăm nhỏ nào.
Về phần mình, anh Phúc nhìn nhận thẳng: Việt Nam chưa hình thành đồng bộ các thị trường như thị trường đất đai, thị trường tín dụng, thị trường lao động, thị trường tài chính, thị trường các ý tưởng phát minh sáng chế.
==>> Đây mới là điểm nghẽn nhất của phát triển, tạo cơ chế xin-cho, thân hữu, lợi ích nhóm, trục lợi…
Có thể các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến sự vụ, kiếm tiền mà bỏ qua những vấn đề cốt lõi như anh Chung, anh Phúc chỉ ra. Mong các anh đã bắt được bệnh, thì sẽ bắt tay chữa bệnh.

warningComments are closed.