QA CHUẨN

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 27, 2018

QA CHUẨN. ^ ^
“Thứ nhất, tại sao các quy hoạch rừng đặc dụng và đặc biệt là quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học không được xem xét khi xây dựng quy hoạch du lịch?
Thứ hai, rừng ở bán đảo Sơn Trà có chức năng chắn gió, chắn bão tức là phòng chống thiên tai. Vậy quy hoạch xây dựng thay thế rừng bằng các khu du lịch nghỉ dưỡng thì chức năng phòng chống thiên tai sẽ được thực hiện thế nào?
Thứ ba, tại sao những tác động đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái gần như không được đề cập trong Đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch mà vẫn phê duyệt quy hoạch, trong khi bán đảo Sơn Trà là nơi dễ dàng nhất trên thế giới có thể quan sát loài chà vá chân nâu ngoài tự nhiên? Thứ tư, Tổng cục Du lịch căn cứ vào tiêu chí nào để xác định các dự án du lịch ở Sơn Trà là “du lịch sinh thái”?! Sự mập mờ giữa du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng đang và sẽ là nguy cơ dẫn đến “bê tông hóa” bán đảo này!”.

warningComments are closed.