NGƯỜI GIÀU VÀ NGƯỜI NGHÈO

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 14, 2017

NGƯỜI GIÀU VÀ NGƯỜI NGHÈO
☂️Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là ở đây:
. Người giàu tin vào bảo hiểm. Người nghèo sợ bị lừa.
. Người giàu cần phải có bảo hiểm. Người nghèo coi thường và không cần thiết.
. Người giàu luôn lo lắng cho tương lai của người thân. Người nghèo mặc kệ, đến đâu thì đến.
. Người giàu luôn muốn ủng hộ, giúp đỡ cộng đồng. Người nghèo chỉ biết có bản thân mình.
. Người giàu luôn biết tiết kiệm trước rồi tiêu sau. Người nghèo cứ tiêu đã còn dư mới tiết kiệm.
. Người giàu biết hoạch định tài chính, chia tiền vào nhiều giỏ. Người nghèo chỉ biết cất tiền vào một chỗ.
. Người giàu luôn chọn cả hai: vừa có BHNT vừa có BHXH, thậm chí có nhiều hợp đồng BHNT. Người nghèo chỉ muốn một mà thôi.
Vv…
Sự khác biệt ở trên cho thấy người giàu ngày càng giàu hơn, người nghèo thì cứ mãi nghèo.
MBA Trưởng phòng KD Vũ Kim Loan Vukim
Liên hệ 0988099166-0931565979

warningComments are closed.