Mình thích nhất cảm giác được đi làm

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 18, 2017

Mình thích nhất cảm giác được đi làm, được lao động. Có những lúc quay liên tục chạy 3, 4 chương trình cả ngày mình không thấy mệt, vậy mà cứ cho mình ở không 1 ngày thôi là cảm thấy đất trời sụp đổ không còn sức sống. Có lẽ cái số mình không có phước phần được ở không để người khác nuôi rồi, thôi cái số đã vậy thì phải tiếp tục cố gắng thôi.
mà mình vừa ngồi đưa ra vài lý do vu vơ tại sao con gái phải đi làm:
. Để tự chủ về tài chính mà tự chủ tài chính thì sẽ tự chủ cuộc đời
. Để khi buồn thì mình vẫn có tiền đi du lịch đi xả stress, buồn mà không tiền thì mới bế tắc hơn.
. Để khi đã đẹp thì có tiền để chăm sóc giữ gìn, còn chưa đẹp thì có tiền làm cho mình đẹp lên.
. Để không phải quyết định một điều gì đó mà bản thân không muốn chỉ vì bị phụ thuộc vào tiền bạc.
Quan trọng nhất là kiểu cảm thấy bản thân vẫn còn có ích và có đóng góp cho xã hội.
Còn gì nữa không cả nhà?
Photo by Minh Luan Ducan

warningComments are closed.