Dành hai buổi trưa để đọc cuốn “Hoa trái ở phương Đông

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 26, 2018

Dành hai buổi trưa để đọc cuốn “Hoa trái ở phương Đông – Alexandre de Rhodes và công cuộc truyền giáo thời kỳ đầu của dòng Tên tại Việt Nam” và cảm thấy xứng đáng để đọc và để mua tặng, cho những ai quan tâm đến văn hóa Việt Nam, đặc biệt, đến lịch sử hội nhập văn hóa thời Trịnh-Nguyễn.
– Dù cuốn sách viết về lịch sử truyền giáo của một Dòng Tu và một linh mục đặc biệt-người có vai trò quan trọng với văn hóa Việt Nam-nhưng người bên lương sẽ tìm thấy ở đây những kiến thức tương đối đầy đủ về khía cạnh hội nhập/ phản ứng văn hóa phương Tây thời kì đầu thông qua thái độ các chúa Trịnh-Nguyễn ở Đàng Ngoài-Đàng Trong, thông qua các dấu ấn bắt và tử đạo của người bản xứ (với gương mặt nổi bật- Andre Phú Yên…)
– Qua cách trình bày tuyến tính về cuộc đời và công cuộc truyền giáo của Alexandre de Rhodes, người đọc biết thêm giá trị về “Hội Kẻ Giảng” và “Phép giảng Tám ngày” do ông sáng tạo ra, bên cạnh đóng góp lớn lao của ông về chữ Quốc ngữ mà ai cũng biết.
– Bên cạnh đó là một số thông tin quý giá khác, như bức tranh truyền giáo chung ở Nhật Bản, Trung Quốc trong so sánh với Việt Nam; những đóng góp của cha Lambert de la Motte – một nhân vật cũng rất đặc biệt khác, người đã lập ra dòng Mến Thánh Giá là dòng nữ tu lớn nhất Việt Nam. Và qua đây cũng hiểu thêm về mối quan hệ giữa vùng truyền giáo Việt Nam trong quan hệ với Macao và Malacca (Mã lai), mà nếu có du lịch sang đó thì phải đến thăm những nơi được đề cập đến trong cuốn sách này (rất tiếc là hồi đi Mã Lai mình đã không có kiến thức gì về tôn giáo đủ để thấy được giá trị của những địa danh ấy nên đã không ghé thăm :'( )
p.s: Sách được bán ở Nhà sách Đức Bà Hòa Bình, ngay gần nhà thờ Đức Bà

warningComments are closed.