Đang tranh cãi với nhau bên trường nữ trung học Lê Văn Duyệt ngày xưa bạn nào học chung với bạn nào đấy mà

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

Đang tranh cãi với nhau bên trường nữ trung học Lê Văn Duyệt ngày xưa bạn nào học chung với bạn nào đấy mà ! ( Còn hơn cái chợ Bà Chiểu đấy ! Quên hết rồi 42 năm qua rồi quá xa …là xa …)
Bây giờ thì có bạn là bác sĩ ; nha sĩ ; kiến trúc sư ( chủ nhà và sắp sửa định cư Mỹ Quốc ) Y sĩ ; Tu sỹ ; Hiệu Trưởng ; thầu xây dựng ( nữ ; đang du lịch nước ngoài ) Công nhân ; nội trợ …Đủ mọi ngành nghề quý giá trong xã hội nì !…

warningComments are closed.