Chuyện quà cáp ngày Sinh nhật OX

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 1, 2017

Chuyện quà cáp ngày Sinh nhật OX.
Bx: Happy birthday Ox
Ox: Tặng anh quyển sổ mà có la bàn & mỏ neo?
Bx: Vì anh làm Phong thủy mà! Mỏ neo là bonus vì anh mê du lịch.
Ox: Sổ nhiêu trang vậy?
Bx: Ít lắm khoảng hơn 200 trang thôi. Anh đi mỗi nước anh ghi lại nhật ký 01 trang.
Ox: Trời đi bao giờ mới hết quyển sách!?
Ah anh đi cùng ai?
Bx: Đơn giãn đi cùng người tặng quà cho anh…

warningComments are closed.