Tam Đảo

Tam Đảo Là tên một loại thuốc lá đã đi vào lịch sử. Năm 1973, tại biển Cửa Tùng, đến giờ hiệp định Paris có hiệu lực, quân đội miền Bắc- miền Nam ngừng bắn. Đây cũng là lần hiếm hoi trong cuộc chiến lính hai bên trò chuyện cùng nhau như đồng bào. Lính […]

person climegaadsaccess_time December 3, 2016launch Read More