7:55 PM

  7:55 PM – Đó giờ tham dự nhiều Thánh Lễ rồi nhưng Thánh Lễ đồng tế của hai “Cha” nhí này làm mình ấn tượng nhất :v Tạ Ơn Chúa, đúng thật “Nước Trời là của họ”…:) P.s: Video này vẫn còn cầu cho ĐTC Benedicto, thay vì ĐTC đương nhiện Francis 🙂 See […]

person access_time October 4, 2016launch Read More