Lần đầu tiên du lịch cùng cả nhà

Lần đầu tiên du lịch cùng cả nhà, giờ này vẫn chưa hết phấn khích, vui thì khỏi bàn luôn ạ. Hay nhất là gia đình nhỏ mà chất ngầu không nhỏ tẹo nào, đi từ xe ôm đến xe ngựa, máy bay đến tàu hỏa, giường nằm đến ghe xuồng,… Đi xong về mấy […]

person climegaadsaccess_time September 25, 2016launch Read More