11:14 PM

person folder_openUncategorizedaccess_time November 25, 2016

1  
11:14 PM – Có những điều thuộc về lý trí, có những lý lẽ thuộc về con tim 🙂
Yêu là yêu, đơn giản vậy thôi! Đừng hỏi tại sao, không trả lời được đâu!
Credit: Andrew P
See Translation