Xin đừng làm thế

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 26, 2017

Xin đừng làm thế. Du làm việc gì cũng phải đặt tâm nên hàng đầu. Như vậy cuộc sống của chính mình mới dc bình yên
Du ban làm gì sai bạn có nấp đc mắt người thường thì trong nhân quả ban vẫn phải chịu tội và trả tội
Khi phạm luật cuộc sống của bạn sẽ gặp khó khăn. Đen đui bệnh tật sẽ tìm đến ban
Để tôi nhắc cho các anh giao Thông biết riêng trong trường hợp này
Luật nhà nước đưa ra để bảo vệ dân
Các anh chỉ cần làm đúng luật. Ko cần ép người ta đến cùng đường như vậy
Nếu ho sai luật ho chịu
Còn các anh lam ho chết
Tội cả dòng ho các anh chịu thay

warningComments are closed.