Tuần này thêm 1 bếp 4

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 18, 2017

Tuần này thêm 1 bếp 4, Hãng AEG made in Germany, đang được kiểm tra trước khi gửi về cho khách. Đẹp và chuẩn đừng hỏi. Đính chính thêm với 1 số khách là hãng AEG nội địa Đức này o Đức bán cũng rất chạy, chứ ko như một số khách nói là hàng AEG là đời cũ va ko sản xuất nữa. 🙁 Hãng ko sản xuất làm sao nhà em có hàng liên tục để bán cho khách o VN đều đều a!:) Nên các anh chị nghe Thông tin cũng cần phải có sự kiểm chứng trước a!:)

warningComments are closed.