Trước đây Nga đã từng cấm và đe sẽ bỏ tù bất cứ ai giao dịch Bitcoin

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 30, 2017

Trước đây Nga đã từng cấm và đe sẽ bỏ tù bất cứ ai giao dịch Bitcoin, nhưng sau đó thì chấp nhận thu thuế bằng Bitcoin và giờ chuẩn bị ra dự luật công nhận tiền ảo.
Rõ ràng rằng xu thế vận hành của xã hội đã đúng thì chẳng ai ngăn được nó. Bây giờ rất cần vai trò chủ động của Nhà nước, của Chính phủ NHANH – NHẠY – QUYẾT ĐOÁN để định hướng cho dân, cho Nước.
Một cơ hội lớn để Dân GIÀU và Nước MẠNH.
~~~~~~~~~~~~~
Nước Nga xem xét việc hợp pháp hóa tiền ảo
See Translation

warningComments are closed.