Comments

 1. Bn 1goi vậy

 2. Lẻ hay sỉ chi

 3. Si thi bao nhieu gọi ban va gia ntn

 4. M ib cho b rùi

 5. C dag trong bdien e

 6. Sỉ tn vậy b ?

 7. Ib nhà b

 8. 1gau 2 để c gửi luôn nào e

 9. Goi 70k e lấy c lấy 60k tiên gửi luon

 10. Si bao nhieu vay ban

 11. Ib b

 12. 1 goi thi lm dc bao nhieu

 13. Lm DK 2.5kg thạch b nha

 14. Cái này nta kiu là sâm sáo phải k c

 15. Thạch sương sáo đây e

 16. Nấm Lùn ib cho c cái này nhé

 17. Vâg

 18. thach an bn b

 19. Thạch an lẻ 70k

warningComments are closed.