Thông tin học tập SKĐA

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 23, 2017

Thông tin học tập SKĐA
Giảng viên bộ môn LSNTTH thông báo cho các lớp: DV Cải lương; DV Chèo, DV nghệ thuật Rối và lớp Đạo diễn âm thanh ánh sáng K34:
Những sinh viên đủ điều kiện dự thi đúng 8h ngày thứ năm 25/5/2017 có mặt tại phòng C.201 để thực hiện bài thi hết học phần NTTHVN. Hình thức thi viết trên lớp, thời gian 90 phút từ 8h 15 đến 9h45.
Yêu cầu:
– Sinh viên đến thi đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ giấy làm bài thi, bút (giấy làm bài thi theo mẫu thống nhất của phòng ĐTQLKH)
– Sinh viên không được đem vào phòng thi các thiết bị như: ĐT di động, Ipad, laptop và các loại tài liệu…
– Sinh viên đến muộn quá 15 phút với bất cứ lý do gì cũng không được vào phòng thi.
Thông báo này thay cho giấy mời!

warningComments are closed.