Thỉnh thoảng lại phải up vài quả ảnh cho mọi người biết là iem vẫn đi làm

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 17, 2017

1 1 1  
Thỉnh thoảng lại phải up vài quả ảnh cho mọi người biết là iem vẫn đi làm, vẫn nhận xô bình thường nhé
Dạo này hơi bị nhiều hoá đơn đổ lên đầu, móm nặng lungggg T_______T
Ai thương iem thì nhớ gọi iem chạy xô với nhé
#ThuỷRainbow ft. #XKeyBand
#NhatCuongMobile
#Triankhachhang
#GiaoluucungTuanHung
See Translation