Tao thiết nghĩ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 26, 2017

Tao thiết nghĩ, các công ty du lịch nên kết hợp, đàm phán để đưa ra một loại tour mới đi. Tao bảo đảm tour này không đắt hàng thì chặt đầu tao xuống làm ghế lót đít ngồi.
Đó là chùm tour “Gầm giường sao Việt”, dẫn các mày tham quan từ gầm giường chị Hà Hồ cho đến giường bạn Minh Hằng hay gầm giường anh Đàm Vĩnh Hưng.
Vì tao thấy có một nhóm đông có nhu cầu, có niềm khát khao mãnh liệt về việc núp dưới gầm giường nhà người ta quá.
Mau mau tổ chức tour này đi nào mọi mày ơi.

warningComments are closed.