Tam Đảo

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time December 3, 2016

Tam Đảo
Là tên một loại thuốc lá đã đi vào lịch sử. Năm 1973, tại biển Cửa Tùng, đến giờ hiệp định Paris có hiệu lực, quân đội miền Bắc- miền Nam ngừng bắn. Đây cũng là lần hiếm hoi trong cuộc chiến lính hai bên trò chuyện cùng nhau như đồng bào.
Lính miền Nam tặng lính miền Bắc mấy bao Rubi Quân Tiếp Vụ. Đáp lại, lính miền Bắc tặng những bao Tam Đảo khét mù nhòe chữ. Đó cũng là phần huy hoàng nhất của Tam Đảo, nếu xét ở danh xưng một loại thuốc lá của miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa.
Còn Tam Đảo- địa danh để nghỉ dưỡng hiện nay khá mờ nhạt. Do chèn nhà quá nhiều. Do ít điểm chơi. Và quan trọng, sức chịu tải của môi trường đã vượt ngưỡng.
Người các ngả đổ về đông. Gà đi bộ không kịp lớn đã phải thịt. Rau sạch không đủ dùng. Nửa đêm tiếng Karaoke vẫn vang vọng khắp thung.
Thật may, những người con Tam Đảo như Lê Duy Hoạch đang khiến Tam Đảo huy hoàng trở lại, trên truyền thông. Động thái của anh cũng đang góp phần thu hút du lịch thị xã nhà.
Chờ mong!

warningComments are closed.