Ta đem tấm lưng trần

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 10, 2016

Ta đem tấm lưng trần
Kết hình con dã thú
Lưu bị.. đông ngô… nhìn ta giận dữ
Ta chẳng quan tâm
Ai cũng Quan Công Triệu Vân
Kết lên lưng mình vài ông mãnh tướng
Lịch sử đã lưu danh… kẻ phàm phu nhu nhược..
như các ngươi lưu lưng có xá gì…!
Kẻ hữu dũng nhược phi
Người trung quân mù quán
Lại trách ta gian hùm khốn nạn
Làm gì được ta…!
Lãnh thổ chia ba….
Kẻ Gian hùm như ta ôm hơn một nửa
Châu du nhìn ta khiếp nể
Lưu Bị “dũng” “trí” bao quanh…
Chiếm Được mấy phần..?
HỠI NHỮNG THẰNG ĐẦN…!
Đưa tấm thân phàm trần để xâm lên mình mãnh tướng..
Chớ có chữi ta là đc…
hehe… hehe…!
See Translation

warningComments are closed.