Rất khoái làm việc với mấy photo SG

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 15, 2017

Rất khoái làm việc với mấy photo SG. Sản phẩm đẹp từ gốc. Chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất, model xuất sắc, makeup thì khỏi nói, ánh sáng không phải bàn. Nhận hình về làm cảm thấy có hứng thú. Và nhất là khoản thanh toán. Cứ làm xong gửi link phát là điện thoại ting ting. Chả bù ngoài Bắc, cứ phải ứng trước 100% mới dám làm =)))

warningComments are closed.