PHẢI CHẤM DỨT SỰ BAO THẦU CỦA BỘ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 24, 2017

PHẢI CHẤM DỨT SỰ BAO THẦU CỦA BỘ
Trước tiên, tôi ủng hộ ý kiến của ông Bình. Bởi ngay từ khi xuất hiện chủ trương nhập kì thi tuyển sinh và tốt nghiệp làm một, tôi đã dự báo Bộ đang đẩy giáo dục Việt Nam vào chỗ chết.
Chết vì cái kì thi tốt nghiệp phổ thông bao nhiêu lâu nay đang trượt theo quán tính của bệnh thành tích mà dùng kết quả của nó làm căn cứ tuyển sinh thì, một là học sinh phổ thông không cần học, hai là bò cũng có thể vào đại học chứ không cần người có năng lực.
Thời điểm ông Luận chủ trương nhập hai kì thi là thời điểm gần 300 trường đại học công lập địa phương và dân lập đang ngoắc ngoải, tôi đoán không nhầm cái động cơ của họ quá đơn giản là muốn cứu sống các trường này. Nhập hai kì thi để các trường này có cơ hội vơ bèo vạt tép. Nhưng tôi cũng nói ngay, người tính không bằng trời tính, rằng trò chơi nhập nhằng lấy kết quả tốt nghiệp để tuyển sinh sẽ gây khó cho tất cả các trường. Bởi kết quả tốt nghiệp với điểm số ảo tất yếu sẽ có cuộc chạy đua ảo vào các trường đại học, đến mức dù có điểm tuyệt đối 30 cũng chưa hẳn đã là năng lực thực sự để các trường đại học cần tuyển.
Rốt cuộc, kết quả hiện hữu là Bộ không cứu được các trường dân lập (mà các quan có cổ phần?), trong khi các trường này chết đã kéo theo nhiều trường khác chết chùm.
Đến lúc chấm dứt sự “bao thầu” của Bộ, trao quyền tự chủ cho các trường thì may ra mới cứu vãn nổi giáo dục Việt Nam.
Quyền tự chủ ấy thể hiện trên nhiều mặt chứ không chỉ là chuyện tổ chức thi cử. Quyền xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, quyền tự chủ tài chính, tự chủ nhân sự… Và trên hết, quyền tự do cạnh tranh. Nếu không, giáo dục càng ngày càng chết trong đống lầy!
Khi có quyền tự do cạnh tranh, các trường phải tự nỗ lực cải cách mà không cần bàn tay “bao thầu” của Bộ.

warningComments are closed.