Ông Trịnh Vĩnh Bình và những nhà đầu tư đứng sau ông ta vui mừng khi thắng kiện là hợp lẽ nhưng người dân trong nước thì được gì

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 28, 2017

Ông Trịnh Vĩnh Bình và những nhà đầu tư đứng sau ông ta vui mừng khi thắng kiện là hợp lẽ nhưng người dân trong nước thì được gì? CsVN thua do tham lam, ngu dốt. Công lý đã thắng nhưng công lý này ở tận bên Pháp.
Không chỉ riêng ông Bình bị mất tài sản mà rất nhiều người dân miền Nam cũng bị nhà cầm quyền csVN ăn cướp nhưng liệu họ có đòi được như ông? Câu trả lời là sẽ không bao giờ vì toà án ở VN không phải là toà án của dân.
Chúc mừng ông TVB thắng kiện nhưng buồn cho thân phận người dân. Buồn cho nhiều người Việt cũng bị cướp sạch nhưng đành phải thí cô hồn cho đám cs, buồn vì phải còng lưng đóng thuế để trả tiền thay cho nhà cầm quyền.

warningComments are closed.