Ngưỡng mộ quá

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 23, 2017

Ngưỡng mộ quá, anh tỷ phú đẹp trai hào phóng!
Tiếc là ở Việt Nam mà donate vậy chỉ tổ nuôi bọn sâu mọt. Ở Việt Nam có tiền muốn làm gì đóng góp cho xã hội thì tốt nhất là tự làm trực tiếp. Đừng bao giờ tin các hội đoàn ăn hại. Tôi không tin một lũ ăn không ngồi rồi tiêu mấy ngàn tỷ tiền thuế của dân một năm là người biết lo cho dân. Còn ai có bạc tỷ muốn đóng góp từ thiện cho các công trình nghiên cứu y học, khoa học, thì thà đóng góp thẳng cho các dự án nghiên cứu của các trường đại học danh tiếng thế giới để người ta mang lại lợi ích cho nhân loại.

warningComments are closed.