Nếu em hỏi cho đến bây giờ tại sao anh vẫn lông bông

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 24, 2017

Nếu em hỏi cho đến bây giờ tại sao anh vẫn lông bông?!
Vì anh muốn khoác bụi lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng.
Vì cuộc đời công bằng cũng chỉ một lần để sống.
Người ta mơ nhà mà cửa còn anh mơ núi mơ sông.
Rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xoá.
Rồi sẽ tiếc khi trở về già tuổi đời bây giờ ngắn quá.
Thanh xuân ngủ vùi chăn ấm đời như mãi mùa đông.
Nên anh trải đời trong nắng gió như con thú hoang sổ lồng.
See Translation

warningComments are closed.