Một ngày đặc biệt của mẹ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 24, 2017

Một ngày đặc biệt của mẹ…Happy birthday mẹ yêu… con yêu mẹ… hành trình của con cho đến nay là nhờ công lao tình yêu của mẹ…mẹ luôn hy vọng rằng con gái mẹ luôn hạnh phúc và thành công… con hạnh phúc lắm lắm mẹ ạ, hạnh phúc khi có thêm một người ba người mẹ (chồng) tuyệt vời, ông xẽ luôn chia sẻ và thấu hiểu, con lại hạnh phúc và được cảm nhận tình yêu của một người mẹ là ĐƯỢC CÓ MẸ VÀ LÀM MẸ…con lại có việc làm mà con yêu thích và đam mê.. Con sẽ dành những thứ đó mà con có được cho đến nay những niềm vui đó để làm quà cho mẹ..2 Vợ chồng út Thảo Thoại YÊU MẸ, THƯƠNG MẸ NHIỀU…
See Translation

warningComments are closed.