Luật Hấp Dẫn: Cái gì giống nhau sẽ hút lẫn nhau (like attract like)

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 2, 2017

Luật Hấp Dẫn: Cái gì giống nhau sẽ hút lẫn nhau (like attract like)
Suy nghĩ về tiền sẽ hấp dẫn tiền đến với chúng ta,
suy nghĩ về niềm vui, niềm vui sẽ đến với chúng ta,
suy nghĩ về tình yêu, tình yêu sẽ đến với chúng ta,
suy nghĩ về điều chúng ta muốn, điều chúng ta muốn sẽ đến…
Thêm nữa để hấp dẫn những mẫu người hấp dẫn, bạn phải là một người hấp dẫn. Để hấp dẫn những người thành công, bạn phải là một người thành công. ^^
Thay vì tìm kiếm những người như thế, hãy thay đổi chính bản thân mình và rồi bạn sẽ hấp dẫn họ!!!
Theo luật hấp dẫn, bạn sẽ hấp dẫn tất cả những gì bạn tập trung vào. Bất cứ việc gì bạn dành công sức vào đều quay trở lại với bạn. Tương tự từ chối và thất bại cũng hấp dẫn từ chối và thất bại, than thở, tiêu cực cũng vậy.
Nếu bạn chỉ quan tâm đến những điều thiếu thốn và và tiêu cực thì đó sẽ chính là những thứ sẽ được “hút” vào cuộc sống của bạn.
Luôn duy trì suy nghĩ và tư duy tích cực và sau đó tất cả mọi thứ đều thay đổi bạn nhé!!!
See Translation

warningComments are closed.