KHÔNG CÒN DƯ ĐỊA NGÂN SÁCH

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 2, 2016

KHÔNG CÒN DƯ ĐỊA NGÂN SÁCH!
Chính phủ hiện nay đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan: Để duy trì tăng trưởng thì không thể không đầu tư, nhưng càng đầu tư thì ngân sách càng thâm hụt và nợ công càng tăng. Tình thế này càng trở nên nghiêm trọng khi ngân sách thâm hụt ở mức rất cao (trung bình 5,3%) trong một thời gian rất dài (từ 2000 đến 2015), và khi mức nợ công (nếu tính đúng, tính đủ) đã vượt trần 65% từ lâu rồi.
Ngân sách quốc gia hiện nay đã hết dư địa, hoàn toàn không còn chỗ cho những dự án “nghìn tỷ” nằm đắp chiếu, hay cho hàng loạt tượng đài “vung tay quá trán,” và cho cả những dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro như mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khóa quốc gia là điều không thể tránh khỏi.
ĐÍNH CHÍNH: Trong bài báo, khổ thứ 3 từ dưới lên là “chi thường xuyên” chứ không phải “thu thường xuyên”, xin lỗi TBKTSG và các bạn. Xin cảm ơn Tùng Le Te đã phát hiện giúp tôi lỗi này.
Nguồn:

warningComments are closed.