Hồi bữa ngồi làm việc đọc lại bài báo cũ phỏng vấn người anh trong công ty

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 6, 2017

Hồi bữa ngồi làm việc đọc lại bài báo cũ phỏng vấn người anh trong công ty, sau khi hỏi rất nhiều về thành công, bài học, kinh nghiệm thì nhà báo hỏi câu cuối, đó là: “Theo anh thì tật xấu của anh là gì?”. Câu trả lời của anh là: “Theo tôi thì đó là nghiện công việc”. Tự nhiên, mình thấy tật xấu ấy không chỉ đúng với một người, mà có lẽ đúng với thật nhiều người ở TGM. Chẳng hạn, nguyên mùa hè chạy khóa học, biển đâu chưa thấy, núi đâu cũng chưa thấy, về quê cũng chưa thấy, rồi xa gia đình, hy sinh thời gian riêng của bản thân, hy sinh cả sức khỏe. Cũng áp lực, cũng căng thẳng, cũng có lúc mệt nọ mệt kia.
Thế rồi, mình tự hỏi vì sao biết là tật xấu mà mọi người không chịu sửa? Tự nhiên, nhớ lại có lần đi xem phim Arrival, có một đoạn hội thoại ảnh hưởng cực kì sâu sắc với mình:
– Louise: “If you could see your whole life from start to finish, would you change things?”
– Ian: “Maybe I would say what I felt more often.”
Nếu có thể biết trước tương lai, thì liệu chúng ta có thay đổi những lựa chọn trong hiện tại? Đôi khi, câu trả lời là KHÔNG. Chúng ta vẫn lựa chọn điều mình đang làm, vẫn lựa chọn điều mình đã làm, vẫn sống cách mình đã sống, vẫn nỗ lực cách mình đã nỗ lực, có chăng là thể hiện CẢM XÚC ra nhiều hơn mà thôi.
Bản thân mình nhìn lại, có những thời điểm trong quá khứ, có những lựa chọn của bản thân, mình biết là sẽ phải đánh đổi một số thứ, nhưng nếu được lựa chọn lại, chắc là mình cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì dù sao thì nó cũng đã là một phần tuổi trẻ của mình rồi.
See Translation

warningComments are closed.