HAY LÀ BÁN BIỂN ĐÔNG ĐỂ LẤY TIỀN NUÔI QUÂN ĐỘI

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 22, 2017

HAY LÀ BÁN BIỂN ĐÔNG ĐỂ LẤY TIỀN NUÔI QUÂN ĐỘI?
Giáo dục với các dự án cải cách hàng ngàn ngàn tỉ vẫn chưa đủ… để làm thêm dự án cải cách.
Quân đội kinh doanh đủ thứ từ khai thác rừng, kinh doanh sân golf, nhà hàng, ngân hàng, viễn thông… vẫn không đủ tiền nuôi quân đội.
Cải cách giáo dục mà làm cho đất nước kiệt quệ thì cải cách chi cho mệt?
Giáo dục không làm cho dân giàu nước mạnh thì vô giáo dục có hơn không?
Để giữ Biến Đông mà tăng thuế làm cho kinh tế kiệt quệ, dân đói thì giữ biển Đông làm gì?
Cứ lí luận như trong bài báo này thì theo tôi, giải pháp tối ưu hiện nay là bán hẳn Biển Đông để nuôi quân đội và nuôi dự án cải cách giáo dục!
Không tăng thuế thì dân no. Dân no, quân cũng no. Giải quyết như vậy có hay hơn không?

warningComments are closed.