Haizzzzz mò mẫm mãi rồi cũng đổi xong mk

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 18, 2017

Haizzzzz mò mẫm mãi rồi cũng đổi xong mk …
Cám ơn mọi người đã chia sẻ giúp đỡ tôi bớt ngu về công nghệ và bớt tin người đi một tí…!!! Cám ơn mọi người đã yêu thương đùm bọc và cả giận hờn …!!! hi vọng là sẽ không bị chơi xấu lần sau…!!!
Ai giận tôi vô cớ thì giận hết hôm nay thôi nhé !!! Tôi luôn yêu các bạn…!!!
“Tâm gian dối thì cuộc sống bất an
Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù
Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui
Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…”
Bao dung là điều lương thiện nhất thế gian..
Cuộc sống không phải là chiến trường, vậy nên không cần phải phân tranh hơn thiệt … Giữa người với người, thêm một phần thấu hiểu, sẽ bớt đi một phần hiểu lầm. Giữa tâm với tâm, thêm một chút bao dung, sẽ bớt đi chút đau lòng …

warningComments are closed.