Đôi khi dượng Durex thắc mắc : cái zống đéo zì trên trong củ sọ lũ cẩu RFA

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 30, 2017

Đôi khi dượng Durex thắc mắc : cái zống đéo zì trên trong củ sọ lũ cẩu RFA ?
Kongsan Annam gây tội ác chiến tranh hồi nào mà phải sám hối ?
Bộ đội dép râu -mũ cối/tai bèo có mổ bụng chặt đầu dân chúng zải trí ? Có hýp banh chym gái làng xong ziết ? Có rải thảm đi tong cả khu phố , bệnh viện , trường học ?
À , hay là Kongsan Annam bem mấy ông Tây trắng sặc máu lìn là một tội ác chiến tranh cần fải sám hối ?
Hàn Quốc , một nước tham za band xâm lược Annam đã cử một Tủng thúng sang Annam nói nhời tạ lỗi, sám hói. Họ cũng vừa dựng bức tượng xin lỗi Annam ở đảo du lịch Jeju. Quá khứ không thể thay đổi , tội ác lính Hàn đéo xóa dc nhưng thái độ của người Hàn đối với quá khứ chứng tỏ rằng họ có tính NGƯỜI,CÓ ĐẠO ĐỨC.
Nếu có não thì lũ cẩu RFA(aka công dân Hoa Kỳ) phải tự thấy xấu hổ với Hàn Quốc.
Nước Mẽo Dzĩ đại gây tôi ác cho Annam gấp trăm lần Hàn Quốc. Mỹ đã có Tổng thống nào sang Hanoi tạ tội với Annam chưa? Đã dựng bức tượng nào bày tỏ xám hói về tội lỗi của mình chưa ? Siêu cường Bông Kì “dzăn minh thượng đẳng” đạo đức thua xa châu Á da vàng mắt hí sao lũ cẩu RFA ko chất vấn chính phủ , ko vặn vẹo thằng mọi Donald Trump mà lại đặt vấn đề Kongsan Annam fải xám hói thế lọ thế chai ?

warningComments are closed.