Để dẫn dắt cách mệnh thành công

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 21, 2017

Để dẫn dắt cách mệnh thành công, việc đầu tiên là đọc Lê lin tuyển tập, việc thứ nhì quan trọng ko kém việc đầu tiên là phải có cái mũ y chang vờ la di mia i lich lê lin khi ô í chụp ảnh để đăng báo. Chính vì điều đó ô bạn Ta Quoc Ai sáng nay chính thức tặng bố cháu cái mũ “6 la mã lê lin” hehee mừng ơi là mừng cụ Nguyen Nguyen oi ❤️❤️

warningComments are closed.