Đất nước nhỏ bé nhưng tư tưởng vĩ đại và đi trước thời đại

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 13, 2016

Đất nước nhỏ bé nhưng tư tưởng vĩ đại và đi trước thời đại, vào 1970s nhà vua đã ra quyết định : Tổng hạnh phúc quốc gia – Gross National Happiness – quan trọng hơn tổng sản phẩm quốc gia.
Vua quan tâm đến cuộc sống tâm hồn cho dân mình trong khi những quốc gia còn lại làm sao có nhiều sản phẩm càng tốt, rồi sao đó không ai có thể cười mãn nguyện được ngay khi túi có lắm tiền hay nhà lắm của cải, hầu như mọi người ai cũng có trăn trở và nỗi niềm riêng.
Bhutan For Life là giấc mơ của quốc gia và họ cũng mong muốn giấc mơ này lan truyền khắp các quốc gia còn lại để chúng ta bảo vệ ngôi nhà chung trái đất an toàn cho con cháu.

warningComments are closed.