Đăng cái hình mà Sun đắng đo mãi sợ mọi người nhận k ra Sun

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 4, 2017

Đăng cái hình mà Sun đắng đo mãi sợ mọi người nhận k ra Sun
Cơ mà Sun vẫn thật tình như thế.
Kinh doanh hơn nhau ở cái đầu hay chiến lược chứ chả phải hơn ở mấy mẫu chuyện vẽ vời nói xấu nhau.
Thành công thì có nhiều cách để thành công.
Thành công trong vinh quang và cũng có những thành công chả ai thèm công nhận.
Vậy nên tôi muốn khách sỉ của tôi..các bạn hãy thành công trong tư thế ngẫng cao đầu nhé…bởi tiền tài nó gắn liền với cái đức ăn ở của con người.
Hãy cười nhiều hơn..tha thứ nhiều hơn…sống và làm việc một cách tích cực để có tài lộc đầy tay nha❤️

warningComments are closed.