Cũng là Em trai này hồi trước lấy hình Mình cắt đầu Mình ra rồi ghép vào quảng cáo tóc ẻm làm :)))

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 17, 2017

Cũng là Em trai này hồi trước lấy hình Mình cắt đầu Mình ra rồi ghép vào quảng cáo tóc ẻm làm :)))
Làm nghề mà dùng thủ đoạn t nhân, thiếu đạo đức là tự hạ thấp nhân phẩm của mình thôi. Tổ nghiệp sẽ dòm ngó và cái hậu sẽ không lành đâu Em !!!
See Translation