Có một số người hay tỏ ra ta đây

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 29, 2017

Có một số người hay tỏ ra ta đây, thiếu trách nhiệm, và cực kỳ ích kỷ .. mình để ý cứ bất cứ cá nhân nào đại diện quốc gia ra nước ngoài thi thố là một số người đăng bình luận sao người đó không làm thế này, không làm thế kia thì hay hơn .. đào mồ những thứ không đẹp của họ từ THỜI TIỀN SỬ (giống post những hình ảnh chưa đẹp của HH Phạm Hương lần trước) .. và bây giờ là người khác … cho ban giám khảo chấm rớt thì mới chịu. Vừa nhỏ nhen ích kỷ, thiếu trách nhiệm và bẩn tính!!!

warningComments are closed.