Chuyện của anh Châu nhắc mình nhớ thời buôn xe máy Xe Trung Quốc

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 29, 2017

Chuyện của anh Châu nhắc mình nhớ thời buôn xe máy Xe Trung Quốc, xe Thái Lan, Nhật bãi Nhật mới… buôn hết miễn là có lãi.
Có những lúc xưởng lắp chưa xong chủ buôn xe đã chầu chực sẵn bê hộ xuống khỏi dây chuyền rồi.
Có lần ông anh họ tấm tắc: “Các chú sướng nhể, đầy xe để đi. Thích cái nào cứ dắt ra đi. Thay cả đồ vớ vẩn lên vẫn bán được…”
Ơ anh nghĩ hay nhỉ. Xe chưa bán được là xe của mình chứ, làm thế khác gì mình buôn xe cũ với xe rởm?
Nhưng chẳng hiếm con buôn của ta vẫn giữ cách làm ăn kiểu vậy. Rút súng tự bắn vào chân mình.

warningComments are closed.