Chúng tôi gọi anh là ANH

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 6, 2016

Chúng tôi gọi anh là ANH
Chúng tôi gọi anh là THẦY
Chúng tôi gọi anh là CHỦ TỊCH
Chúng tôi gọi anh là LÃNH TỤ
Chúng tôi gọi anh là NGƯỜI LÁI ĐÒ đưa rất nhiều chuyến đò chở hành khách là những marketers, CEOs … Vượt ra “biển lớn”.
Chúng tôi gọi Anh như vậy không chỉ đơn giản như là một danh xưng, mà đó là một vị trí thực sự, một con người thực sự xứng tầm với danh xưng đó trong suy nghĩ, trong lòng chúng tôi.
Chúng tôi …. không nhất thiết phải đi nhanh nhưng ….nhất định ….sẽ đi xa CÙNG NHAU.
Just keep moving and keep walking together.
P/s: Post này không phải để chúc mừng Học viện Thương hiệu Plato của Anh nữa vì đã có quá nhiều lời chúc rồi. Post này là để KHẲNG ĐỊNH lời muốn nói: Chính chúng tôi chứ không phải ai khác đã, đang và sẽ là người quyết định ĐI CÙNG AI.

warningComments are closed.