Các bạn hãy đặt cho bản thân 1 câu hỏi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 3, 2017

Các bạn hãy đặt cho bản thân 1 câu hỏi
�� Tại sao họ làm được mà bạn lại không làm được
Đừng vì sợ vì nghe người này người kia nói
Mà bạn hãy nge bản thân của bạn không làm gì hay cần phải làm gì ��
Bạn dám nhập sản phẩm về nhiều thì bạn đừng sợ.. Khi bạn có sản phẩm trong tay rất tốt
Nó vừa là động lực khi bạn chán không muốn bán : khi bạn nhìn vào đống hàng bạn sẽ thúc bản thân phải cố gắng
Khi khách cần bạn có đưa khách ngay _( rất tốt) _
Hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn
Học hỏi + Chịu khó kiên trì + Biết bỏ vốn đầu tư = Thành Công
See Translation

warningComments are closed.