Bắp cúng ngày 23 tháng 05 âm lịch

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 24, 2017

Bắp cúng ngày 23 tháng 05 âm lịch- biến cố Thất Thủ Kinh Đô ở Huế . Năm Hàm Nghi thứ II ở Việt Nam – tức năm Ất Dậu( 1885 ) người Pháp đã tấn công Huế . Với chỉ 2 trung đội xử dụng súng hoả mai bắn phát một – Pháp đã chiếm toàn bộ Đại Nội – Huế. Họ chèo thuyền qua “ hộ thành hà “ , leo tường thành chỉ cao 5 mét – nhảy qua thành và tấn công Đại Nội. Sáng ngày 23-05 Ất Dậu ( 1885 ) ông Tôn Thất Thuyết thấy tình hình nguy cấp bèn ra lệnh hộ giá nhà vua và hoàng gia ( vua Hàm Nghi 1872 – 1943 ) ra cổng An Hoà – rồi tiếp tục ra Tân Sở – Quãng Trị để lánh giặc ! Đến chiều – khi hay tin vua đã ra khỏi thành, cọng với sự bố ráp của quân Pháp – người dân Huế vào thời đó đã đua nhau chạy theo vua. Cửa thành nhỏ và chỉ có 8 cổng – người ta đã dẫm đạp lên nhau khi tháo chạy và gây ra thảm hoạ ! Số người chết do dẫm đạp lên nhau tới cả ngàn người ! Binh lính chết trận, người dân bị đạn lạc, ngã té, tai nạn… kéo dài suốt cả tuần mới chấm dứt (30 – 05 Ất Dậu) Do đó ngày nay người ta có thể cúng người chết trong biến cố này suốt cả tuần từ 23 – 05 đến 30- 05 âm lịch ( Tất cả người dân trong thành phố – nhà nào cũng cúng ! Hôm nay là ngày cúng cuối cùng ! Đó là biến cố thất thủ kinh đô ở Huế ngày xưa ! Ảnh PXQ 06- 2017
See Translation

warningComments are closed.