Ấy Lounge 63 Hàng Bún thông báo

person folder_openUncategorizedaccess_time June 15, 2017

1  
Ấy Lounge 63 Hàng Bún thông báo!
Sau 5 năm hoạt động Ấy Lounge xin thông báo vs QUÝ KHÁCH nghỉ sửa chữa nâng cấp, bắt đầu từ thứ Năm 15/6 cho đến ngày 28/6 Để chào mừng sinh nhật ..Ấy Lounge tròn 5 tuổi
See Translation