9:43 AM

person folder_openUncategorizedaccess_time January 21, 2017

1  
9:43 AM – Chuyện là hwa em có ghé trường cũ để canh nồi bánh chưng. Năm nay #bcvietnam làm 1 hoạt động có ý nghĩa ghê – Nấu Bánh Chưng :3
P/s: Chuyện đêm qua giờ mới kể :))
See Translation