6:23 PM

person folder_openUncategorizedaccess_time January 25, 2017

1 1 1 1 1  
6:23 PM- Tích tắc đồng hồ đang trôi, Tết đến còn vài ngày thôi. Lũ bạn đã kéo nhau đi chụp hình rồi…. :3
#happynewyear2017 #Tetdenroi #aodai #brianvo #photoshootforTet #TetcrazyinVietnam #Tetdoanvien
See Translation