29 ngàn tỉ để biến Thành Hồ thành Venice là quá rẻ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

29 ngàn tỉ để biến Thành Hồ thành Venice là quá rẻ.
Anh Hải ảnh mới ước tới Sing thôi chứ giờ là thành Venice luôn rồi..
Phấn khởi quá còn gì…
– Góp ý chân thành cho mấy chú nè, lỡ rồi mình cải tạo Thành Hồ thành phố du lịch dưới nước luôn đi, vừa thu về ngoại tệ ,vừa gỡ được tiếng xấu, đỡ nghe dân chửi dzô mặt nữa.
Lỡ tới đây rồi, cố thêm tí nữa là nước nó kg rút đi đâu, tha hồ mà nhập xuồng ghe Tung của về mần du lịch.
Mấy chú cộ lên nghe, sắp tiến tới hẳn thiên đường xã nghĩa rồi tề .

warningComments are closed.