11:03 PM

person folder_openUncategorizedaccess_time April 9, 2017

1  
11:03 PM – Hôm nay chúng ta chính thức bước vào Tuần Thánh 2017. Một câu hỏi dành cho tất cả mọi người (cách riêng các bạn Huynh/Dự Trưởng và Hiệp Sỹ) cùng thảo luận và suy ngẫm: “Giuđa Ít-Ca-ri-ốt bán Chúa Giêsu vì điều gì?”
Mọi người nhiệt tình comment ý kiến của mọi người nhé. Ng sẽ gửi cho bạn nào có ý kiến hay và hợp lý nhất 1 ly trà sữa Gongcha :3
See Translation